zondag 9 oktober 2016

Het Vijfde onderuit

Het Vijfde heeft de eerste wedstrijd in klasse 1B met duidelijke cijfers verloren. Het tweede team van Erasmus bleek te sterk en verliet ons nieuwe clubgebouw 2 matchpunten en 6 bordpunten rijker.

Gezien het ratingverschil met onze opponent leek het bij voorbaat een zware avond voor het Vijfde te worden. Toch ging zo op het oog de strijd lange tijd min of meer gelijk op. Uiteindelijk gaf het surplus aan rating van Erasmus toch de doorslag.

André Osinga aan bord 1 verloor van Leo Verhoeven. André ’s koning kwam wat op de tocht te staan en werd het slachtoffer van een overmacht aan witte troepen. Ook Coen van Baren (bord 5) en Patrick Arends (bord 7) moesten het hoofd buigen voor Cander Flanders en Paul Wilhelm. Canders stukken kregen langzamerhand steeds meer mooie velden tot hun beschikking en Patrick bleek uiteindelijk te weinig tegenspel te hebben voor zijn materiële achterstand.

Gerrit Boer speelde aan bord 6 tegen Gilles Donze. De strijd leek lange tijd gelijk op te gaan en Gerrit had een grote voorsprong op de klok. Een verrassing leek in de lucht te hangen, maar Gerrit gooide op enig moment  de handdoek in de ring, omdat Gilles een mataanval bleek te hebben. Wellicht had Gerrit er verstandig aan gedaan om Gilles – gezien diens tijdnood – de aanval daadwerkelijk te laten uitvoeren. In tijdnood kunnen immers gekke dingen gebeuren, zoals we nog zullen zien.

Marjolein Osinga zette haar partij degelijk op en leek af te stevenen op een gelijkstaande, symmetrische stelling. Toch slaagde haar tegenstander Ruud Dröge erin om het initiatief naar zich toe te trekken en ook Marjolein moest opgeven.

0 – 5 met nog drie partijen te gaan.

Die drie partijen beloofden helaas ook niet veel goeds voor ons. Zhi Yang Fan (bord 3) speelde tegen Wim van de Kraats een spectaculaire partij en had aardig wat materiaal geïnvesteerd voor zijn initiatief. Wim wist op een of andere manier Zhi Yangs aanvalsdrift te beteugelen en kon afwikkelen naar een dame-eindspel met een stuk of drie pluspionnen.

Menno Brandenburg (bord 4) miste in de openingsfase een grote kans op pionwinst bij overwegende stelling door niet adequaat te reageren op een verkeerde zetvolgorde van zijn tegenstander Arno van Houten. De partij kwam in normaal openingsvaarwater terecht, maar door onnauwkeurig spel van Menno kwam hij in moeilijkheden en het paardeindspel dat op het bord kwam, zag er verdacht voor hem uit.

Superinvaller Peter Kemner (bord 2) kwam tegen A. Boon goed te staan, maar bood zijn tegenstander onnodig veel tegenkansen. Op een gegeven moment stond Peter zelfs objectief verloren.

Een ‘whitewash’ lag in het verschiet, maar in de eindfase van de strijd, waarin 2 + 2 soms 5 is, liep het anders.

Peter wist toch een halfje uit zijn partij te slepen en ook Menno wist – niet zonder enige hulp van zijn tegenstander – een paardeindspel met twee pionnen minder te keepen. En als klap op de vuurpijl kon Zhi Yang in een totaal verloren stelling opeens een dame ophalen, waarna de rollen volledig waren omgedraaid.

Zo kon het Vijfde toch nog met opgeheven hoofd Erasmus feliciteren met een verdiende overwinning.

Lees het verslag van Erasmus op http://www.sv-erasmus.nl/index.php/archief/54-2016-2017/961-charlois-europoort-5-erasmus-2

Geen opmerkingen: